NEWTON Solutions Focused, a.s. je vzdělávací, poradenskou, a konzultantskou společností zaměřenou především na implementaci systémů strategického řízení lidských zdrojů, podporu klientů
v praktickém osvojování si moderních přístupů, nástrojů a metod efektivního vedení lidí a na rozvoj lidských zdrojů zejména v oblasti měkkých dovedností.

Naše společnost velmi úzce spolupracuje se soukromou vysokou školou NEWTON College, která je rovněž součástí skupiny NEWTON a její zaměření na ekonomiku a management nám umožňuje při  realizaci projektů využívat četné synergické efekty.

Společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (číslo akreditace: AK I./I-190/2005) a byla certifikována v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008 v oboru: Organizační a personální poradenství, koučování, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

 

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Partneři a manažeři
Vybrané reference
  • Ministerstvo kultury
  • Hlavní město Praha
  • ELTODO EG, a.s.
  • Ministerstvo financí ČR
  • Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
  • Soukromá vysoká škola NEWTON College

Úvod » O nás