Produkty a služby

V průběhu uplynulých let zrealizovala společnost NEWTON Solutions Focused, a.s. pro klienty z řad institucí a organizací státní správy i územní samosprávy řadu projektů charakteru procesních, organizačních i personálních auditů a projektů rozvojových a vzdělávacích.

V oblasti vzdělávání a rozvoje nabízíme vedle organizace a vedení tréninků, kurzů a školení soft-skills rovněž realizaci maloskupinových minitréninků či individuálních koučovacích rozhovorů.

Specifickou oblast aktivit společnosti představují realizace projektů zaměřených na problematiku e-tržišť, a to opět včetně přesahu do vzdělávání v této oblasti.

 

NEWTON Solutions Focused, a.s. nabízí zejména tyto služby:

Partneři a manažeři
Vybrané reference
  • Ministerstvo kultury
  • Hlavní město Praha
  • ELTODO EG, a.s.
  • Ministerstvo financí ČR
  • Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
  • Soukromá vysoká škola NEWTON College

Úvod » Produkty a služby