Ing. Milan Lindner, Ph.D. – Výkonný ředitel, prorektor NEWTON College

Ing. Milan Lindner, Ph.D. – Výkonný ředitel, prorektor NEWTON College

Absolvent postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, podílel se na procesní transformaci skupiny NEWTON Group se specializací na projektové řízení a týmovou spolupráci, účastník kursu „Efektivní práce se skupinou“. V současné době výkonný ředitel a místopředseda představenstva NEWTON Solutions Focused, a.s., prorektor vysoké školy NEWTON College, a.s. Spolutvůrce poradensko-vzdělávacího přístupu SOLUTIONS Focused®, zabývá se též tématem organizace a efektivní spolupráce lidí se zvláštním zaměřením na problematiku státní správy a samosprávy. Vede projekty z oblastí procesních, organizačních a personálních auditů, systémů hodnocení, motivace a odměňování a systémů vzdělávání. Věnuje se též otázkám moderace a facilitaci skupinového řešení problémů. Zároveň je vyučujícím na katedře Arts Managementu na VŠE.

Partneři a manažeři
Vybrané reference
  • Ministerstvo kultury
  • Hlavní město Praha
  • ELTODO EG, a.s.
  • Ministerstvo financí ČR
  • Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
  • Soukromá vysoká škola NEWTON College

Úvod » Kontakty