V průběhu uplynulých let zrealizovala společnost NEWTON Solutions Focused, a.s. pro klienty z řad soukromých společností a institucí a organizací státní správy i územní samosprávy řadu projektů charakteru procesních, organizačních i personálních auditů a projektů rozvojových a vzdělávacích. Za všechny můžeme uvést alespoň ty nejvýznamnější.

Ministerstvo kultury ČR

Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců ministerstva, rozvoj manažerských dovedností zahrnující tvorbu a implementaci kompetenčního modelu, návrh systémů hodnocení pracovního výkonu a vzdělávání zaměstnanců, hodnocení kompetenční vybavenosti zaměstnanců a manažerské vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vytvoření koncepce systému vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ.

Hlavní město Praha

Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP zahrnující rozvoj zaměstnanců v oblasti procesního řízení a systémů řízení kvality.

Hlavní město Praha

Projekt MHMP – Město hledá manažerský potenciál zahrnující vedení Development-Centre, hodnocení metodou 360-stupňové zpětné vazby, manažerské vzdělávání a individuální koučování.

ELTODO EG, a.s., ELTODO, a.s.

Projekt: Rozvoj lidských zdrojů za účelem růstu efektivity organizace; realizace Development-Centre včetně navazujících cílených vzdělávacích a rozvojových aktivit.

Hlavní město Praha

Analýza efektivnosti poskytování sociálních služeb spočívající v rozboru a komparaci efektivity fungování jednotlivých zřízených příspěvkových organizací včetně formulace souvisejících optimalizačních doporučení.

Hlavní město Praha

Komplexní poskytování služeb spojených s dalším vzděláváním zaměstnanců pracujících ve 12 příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Česká pošta, s.p.

Realizace projektu: „Procesní řízení – možné příležitosti pro Českou poštu, s.p.“

Soukromá vysoká škola NEWTON College

Dlouhodobě spolupracujeme se soukromou vysokou školou NEWTON College. Podílíme se na výuce a rozvojových projektech v rámci vysokoškolského výukového programu i mimo něj. NEWTON College byla již potřetí zvolena nejlepší soukromou vysokou školou v ČR.

 

V případě zájmu Vám rádi poskytneme detailní reference. Stačí se nám ozvat.

Partneři a manažeři
Vybrané reference
  • Ministerstvo kultury ČR
  • ELTODO EG, a.s.
  • Česká pošta, s.p.
  • Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
  • Soukromá vysoká škola NEWTON College

Úvod » Všechny reference