Vzdělávání & rozvoj

DIAGNOSTICKÉ METODY

Psychodiagnostika: disponujeme širokou baterií psychodiagnostických nástrojů všech typů – na českou populaci standardizovanými osobnostními dotazníky, výkonovými testy i projektivními metodami. Psychodiagnostiku nevyužíváme samoúčelně, vždy s ní pracujeme cíleně v rámci širších rozvojových či výběrových aktivit, jakožto dalším zdrojem informací, který  práci s klientem.

Assessment-Centre: zaměřené především na hodnocení úrovně osobních kompetencí účastníků centra. Jde o metodu, kterou je možné využít především při výběru nových zaměstnanců či vyhledávání manažerů z vnějších i vnitřních zdrojů.

Development-Centre: podobně jako Assessment-Centre hodnotí úroveň osobních kompetencí účastníků, ale za účelem identifikace oblastí jejich dalšího rozvoje. Development-Centre je vhodné realizovat před započetím systematického vzdělávání, jakož ale i s adekvátním časovým odstupem po jeho skončení pro ověření, zda rozvojové aktivity přinesly očekávaný výsledek či nikoliv.
Assessment- i Development-Centre nabízíme v půldenní, jednodenní a v dvoudenní verzi s účastí dvou nebo tří hodnotitelů.

Enjoyment-Centre: představují unikátní produkt naší společnosti. Jde o kombinaci produktu Development-Centre a outdoorové komunikační hry. Hra je příběhem, v rámci něhož mají účastníci dosáhnout správným rozhodováním, komunikací s ostatními hráči a herními postavami, logickým úsudkem a vyvíjením dalších aktivit vymezeného žádoucího cíle. Během celé hry jsou účastníci pozorováni hodnotiteli, kteří si díky množství herních situací dokážou o schopnostech účastníků vytvořit velmi ucelený úsudek.
Enjoyment-Centre nabízíme v jedno- až třídenní verzi za účasti dvou až pěti hodnotitelů (s ohledem na počet hodnocených účastníků).

SKUPINOVÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Skupinové tréninky, výcviky a školení měkkých dovedností: Tréninky, výcviky a školení měkkých dovedností jsou zaměřeny na rozvoj širokého spektra zejména sociálních, ale i metodických a intrapersonálních dovedností (komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, vedení a řízení, delegování, motivace, sebeprosazení, ale i např. procesní a projektové řízení, timemanagement apod.). Skupinové aktivity jsou koncipovány jako maximálně interaktivní a prakticky orientované, jejich nedílnou součástí je však vždy i prezentace potřebného teoretického základu. Tréninky a školení organizujeme pro skupiny 8 – 15 účastníků v délce jednoho až tří dní za účasti jednoho nebo dvou lektorů, výcvikové aktivity pak mohou mít i střednědobý charakter při obvyklé velikosti skupiny do 12 účastníků.

NEWTON Minitrénink: je dalším z unikátních produktů naší společnosti. Tyto velmi krátké cílené tréninky v délce 1,5 – 3 hodin určené pro malé skupiny účastníků se zaměřují na konkrétní, detailní výseče určitého tématu (například: metoda GTD v rámci řízení času), vyznačují se vysokou intenzitou a zároveň nízkou časovou a finanční náročností. Minitréninky realizujeme pro skupiny 2 – 4 účastníků za účasti jednoho lektora přímo na místě klienta.

INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Koučování, mentoring, individuální konzultace: Individuální rozvojové aktivity zahrnují různé druhy práce s klientem – koučování, mentoring i individuální konzultace či poradenství. Jednotlivé druhy individuální práce se od sebe liší mírou zapojení účastníka a lektora, přičemž se obvykle navzájem prolínají podle potřeby a aktuálních požadavků klienta. Individuální setkání trvají běžně 1 - 2 hodiny.

Partneři a manažeři
Vybrané reference
  • Ministerstvo kultury
  • Hlavní město Praha
  • ELTODO EG, a.s.
  • Ministerstvo financí ČR
  • Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
  • Soukromá vysoká škola NEWTON College

Úvod » Produkty a služby » Vzdělávání & rozvoj